حضور خبرنگاران شبکه ۵ سیما در رودهن

حضور خبرنگاران برنامه در شهر شبکه ۵ سیما در شهر رودهن و تهیه گزارش در خصوص عملیات ضد عفونی و گند زدایی سطح شهر و رعایت مسائل بهداشتی شهروندان

نظر شما !!