حضور بخشدار- شهردار – فرمانده سپاه و ديگر مسولين در مراسم بدرقه راهيان نور هنرستان مبتكران

حضور بخشدار- شهردار – فرمانده سپاه و ديگر مسولين در مراسم بدرقه راهيان نور هنرستان مبتكران

نظر شما !!