حضور اعضاي شوراي اسلامي شهر و اميري شهردار رودهن در جمع عزاداران حسيني (ع)

حضور اعضاي شوراي اسلامي شهر و اميري شهردار رودهن در جمع عزاداران حسيني (ع)
به گزارش روابط عمومي شهرداري و شوراي اسلامي شهر رودهن:اعضاي شوراي اسلامي شهر و اميري شهردار رودهن ضمن بازديد از حسينيه ها و هيئت هاي مذهبي شهر رودهن دقايقي را در جمع عزاداران حسيني در شب تاسوعا به سوگ نشستند.

نظر شما !!