جمع آوری سگهای بلاصاحب  توسط خدمات شهری شهرداری رودهن

جمع آوری سگهای بلاصاحب و انتقال به نقاهتگاه گندگ توسط واحد خدمات شهری شهرداری رودهن و با پیگیری های شورای محله اسلامی مسکن مهر رودهن

نظر شما !!