جلسه کمیسیون اجرایی مدیریت ایمنی حمل و نقل استان تهران در شهرداری رودهن

به گزارش روابط عمومي شهرداري و شوراي اسلامي شهر رودهن :جلسه كميسيون اجرايي مديريت ايمني حمل و نقل استان تهران با حضور مدير كل و معاون دفتر فني استانداري،معاون اداره كل راهداري استان تهران،فرمانده پليس راه انتظامي شرق استان تهران ،نماينده سازمان برنامه و بودجه استان،معاون عمراني فرمانداري شهرستان دماوند،رئيس شوراي اسلامي و شهردار رودهن و ديگر مسئولين در محل دفتر شهردار برگزار گرديد.
در اين جلسه در خصوص تقاطع غير همسطح مهرآباد جهت طرح و برنامه ريزي تخصصي بودجه اعتباري بحث و تبادل نظر گرديد. جلسه كميسيون اجرايي مديريت ايمني حمل و نقل استان تهران در شهرداري رودهن

نظر شما !!