جلسه هم اندیشی اعضای شورا و سرپرست شهرداری رودهن با مسئولین

جلسه هم اندیشی اعضای شورای شهر و رسولی سرپرست شهرداری رودهن با مدیران و مسئولین واحدهای شهرداری در دفتر شهردار برگزار شد .
حاضرین در این جلسه ضمن بررسی مشکلات و مسائل شهری به هم اندیشی و راهکارهای مناسب جهت ارائه هر چه بیشتر خدمات به شهروندان پرداختند .

نظر شما !!