جلسه مسئولین در خصوص برق رسانی

نشست هم انديشي #حسيني رئيس شوراي اسلامي شهر، #حنيفي شهردار رودهن ،#اميري معاون بخشدار ،#عمومي رئيس اداره برق و ديگر مسئولين در خصوص برق رساني به نقاط مسكوني پشت كشتارگاه رودهن در محل دفتر شهردار برگزار گرديد.

نظر شما !!