جلسه ستاد مدیریت بحران شهر رودهن

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی  شهر و شهرداری رودهن: جلسه ستاد مدیریت بحران شهر رودهن با حضور کلیه اعضا و شهردار در دفتر شورای اسلامی شهر رودهن برگزار شد.در این جلسه هر یک از اعضا نظرات و پیشنهادات و تصمیماتی پیرامون ارتقای توان و آمادگی دستگاههای مدیریت بحران عنوان نمود ، مهندس کچویی شهردار و رئیس مدیریت ستاد بحران شهر رودهن اظهار داشت : پیشگیری و آمادگی برای مدیریت با بحران از اهمیت خاصی برخوردار است و همه دستگاههای اجرایی شهری می بایست برای مقابله حوادث احتمالی برنامه ریزی کنند .

وی افزود : با توجه به نزدیک شدن به فصل سرما گفت باید تدابیر و تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ شود.

رئیس ستاد بحران شهر رودهن تاکید کرد : ارتقای سطح هماهنگی و آمادگی دستگاههای ستاد مدیریت بحران برای مواجهه با بحران احتمالی و حوادث غیر مترقبه امری مهم و ضروری است .          

نظر شما !!