جلسه برگزاری همایش آب و محیط زیست

جلسه برگزاری همایش آب و محیط زیست با حضور رئیس شورای اسلامی شهر رودهن – کچویی شهردار – استاد کوهستانی عضو انجمن خوشنویسان ایران و مسئولین سازمان آب در دفتر شهردار برگزار گردید .

نظر شما !!