جلسه برنامه ریزی و ساماندهی کنترل ساختمان

جلسه برنامه ريزي و ساماندهي كنترل ساختمان به منظور مقابله و جلوگيري از ساخت و ساز هاي غير مجاز با حضور اميري شهردار و پرسنل واحد پليس ساختمان شهرداري رودهن در محل دفتر شهردار برگزار گرديد.

نظر شما !!