جلسه بررسی نهایی بودجه سال ۹۷

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری رودهن:

بررسی نهایی بودجه سال ۹۷ توسط اعضای شورای اسلامی شهر و مسئولین محترم دوایر شهرداری رودهن با توجه به مقررات و ضوابط در طی چندین جلسه مطالعه و نهایی گردید .

در آخرین جلسه اعضای شورای شهر و مسئولین دوایر شهرداری نقطه نظرات خود را عنوان نمودند .

نظر شما !!