جدول گذاری گلبرگ سوم

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری رودهن :به دستو مهندس کچویی شهردار،واحد عمران در راستای تعویض و جایگزینی جداول فرسوده سطح شهر اقدام به تخریب جداول قدیمی و فرسوده بن بست پروانه واقع در لاله صحرا – گلبرگ سوم و تعویض آن با جداول جدید نمود.

این عملیات با اجرای نهر کانیو کتابی و با طول تقریبی ۱۰۰ متر جهت هدایت آبهای سطحی به اتمام رسیده است.

نظر شما !!