جدول گذاری کوچه های شهرک فرهنگیان

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری رودهن : به دستور مهندس کچویی شهردار ، واحد عمران اقدام به جدول گذاری کوچه های فرعی خیابان فرهنگ جهت جمع آوری و هدایت آب های سطحی نموده است.

با عنایت به این که واحد عمران در نظر دارد کلیه معبر خاکی و نا مناسب شهرک فرهنگیان و خیابان فرهنگ را زیر سازی و آسفالت نماید، لذا قبل از اجرای این پروژه، می بایست جدول گذاری انجام میشد که سریعا کوچه های فوق الذکر با اجرای جدول کنیو و کتابی و نهر به طول ۵۰۰ متر انجام گردید.

نظر شما !!