جدول گذاری پشت کافه شقایق

به گزارش روابط عمومی شورای شهر و شهرداری رودهن:به دستور مهندس کچویی شهردار،واحد عمران با عنایت به ساماندهی معابر فاقد جدول اقدام به جدول گذاری خیابان پشت کافه شقایق منتهی به شهرک پونا به طول ۴۰۰ متر نمود.

این خیابان که راههای ارتباطی داخل شهری می باشد و ۲ نهر اصلی کشاورزی در آن واقع شده است و لزوم هدایت آبهای سطحی و کشاورزی در آن احساس می شد.

با اجرای این پروژه در قالب جدول نهر حریم خیابان نیز مشخص گردید و با عنایت به وجود باغات در آن منطقه و تکریم زارعین خیابان های منتهی به جاده فیروزکوه ساماندهی گردید و از فرسوده شدن آسفالت خیابان جلوگیری به عمل آمد و در نهایت با تکمیل جدول گذاری از هدر رفت آب کشاورزی نیز جلوگیری شد.

نظر شما !!