جدول گذاری وزیرسازی و آسفالت امامت نهم

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری رودهن : واحد عمران اقدام به جدول گذاری و زیر سازی و آسفالت خیابان امامت نهم واقع در بلوار امامت نمود . طول این کوچه که ۲۷۵ متر بود با اجرای دو طرف جدول نهر به طول ۵۵۰ متر جهت هدایت آبهای سطحی و همچنین اجرای زیر سازی و آسفالت با طول ۲۷۵ و عرض ۱۰ متر با مساحت ۲۷۵۰ متر به پایان رسید .این خیابان از معدود خیابانهای بلوار امامت بود که تا کنون به علت ساخت و سازهای نیمه تمام ساماندهی نشده بود. .

نظر شما !!