جدول گذاری خیابان عدل

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری رودهن:به دستور مهندس کچویی شهردار،واحد عمران مبنی بر درخواست مکرر اهالی و ساکنین کوچه عدل واقع در خیابان بهشتی در خصوص خطرساز بودن معبر اقدام به اجرای جدول گذاری به طول ۳۵۰ متر جهت آبهای سطحی و ایمن سازی کوچه عدل نمود.

این معبر که در مجاورت رودخانه اصلی شهر رودهن واقع گردیده به علت اختلاف سطح با بستر رودخانه باعث بروز خطرات احتمالی جانی و مالی می گردید که هم اکنون ایمن سازی گشت.همچنین با اجرای این پروژه عرض معبر نیز تأمین و ایمن سازی شد.

نظر شما !!