جدول گذاری خیابان شریعتی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری رودهن:به دستور مهندس کچویی شهردار،واحد عمران در راستای زیباسازی و تعویض جداول فرسوده سطح شهر اقدام به تخریب جدول های قدیمی و فرسوده بلوار شریعتی و جایگزین کردن آنها با جداول جدید نمود.

بلوار شریعتی به عنوان قدیمی ترین محله رودهن با توجه به قدمت کمتر مورد توجه  قرا ر گرفته بود که با دستور شهردار و هماهنگی با واحد عمران اجرای رفیوژ وسط به طول۸۵۰ متر در حال اجرا می باشد که در آینده ای نزدیک روکش بلوار شریعتی نیز در دستور کار عمران قرار خواهد گرفت.

نظر شما !!