جدول گذاری خیابان رودکی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری رودهن:به دستور مهندس کچویی شهردار ، واحد عمران در راستای هدایت و جمع آوری آب های سطحی  معبر فاقد جدول اقدام به اجرای جدول گذاری خیابان های فرعی واقع در خیابان رودکی نمود.

این پروژه که با اجرای عملیات جدول کانیو و نهر آغاز شده است تاکنون تعداد ۳ خیابان با متراژ ۶۰۰ متر طول به اتمام رسیده و در آینده ای نزدیک کلیه معابر فاقد جدول اجرا خواهد شد.

نظر شما !!