جدول گذاری خیابان خیام ۳

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری رودهن : واحد عمران در راستای بهسازی معابر فاقد جدول و آسفالت اقدام به جدول گذاری خیابان خیام ۳ منتهی به خیابان نظامی نمود .
این معبر که سابق بر این بسیار نا هموار و غیر قابل تردد بود به دلیل احداث ساختمان های بلند مرتبه و سکونت تعاونی های مختلف هم اکنون با اجرای زیر سازی و جدول گذاری نهر به صورت کانیو با طول ۹۰ متر جهت جمع آوری و هدایت آبهای سطحی مشکلات اهالی و منطقه مرتفع گردیده و در آینده ای نزدیک عملیات آسفالت نیز انجام خواهد شد .

نظر شما !!