جا نمایی و نصب شهرنت بانک شهر

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری رودهن: به دستور مهندس کچویی و به منظور ارائه خدمات نوین و افزایش رضایتمندی شهروندان، شهرداری رودهن با مشارکت بانک شهر اقدام به نصب یک عدد    باجه چند منظوره خود پرداز بانک شهر واقع در مقابل آبفا و آتش نشانی نمود ، که این امر منجر به سهولت  در انجام امور پولی و بانکی و ارائه ی خدمات به صورت ۲۴ ساعته می شود .در این راستا با عنایت به رفاه حال شهروندان در خصوص امور بانکی و سیستم شبانه روزی بانک شهر زیر سازی – محوطه سازی و محصور کردن باجه مذکور انجام و با اجرای سنگفرش ،پله گذاری ، نما سنگ و کلیه امور عمرانی آماده خدمت رسانی به عموم شهروندان و مسافران خواهد بود

نظر شما !!