توزیع بسته های فرهنگی در روز عید غدیر

توزیع بسته‌های فرهنگی در روز عید غدیر
توسط کانون فرهنگی علی ابن ابیطالب(ع) شهر رودهن
کانون فرهنگی علی ابن ابیطالب(ع) شهر رودهن با همکاری شهرداری رودهن و هماهنگی ستاد غدیر از امروز پنجشنبه تا پایان روز شنبه مصادف با عید غدیر در مقابل آبنمای شهر رودهن اقدام به ماشین‌نویسی رایگان می‌نماید.
در ضمن در روز عید غدیر بسته‌های فرهنگی بین بازدید کنندگان توزیع خواهد شد.

نظر شما !!