تودیع و معارفه حراست شهرداری رودهن

مجتبی سیری به عنوان مسئول جدید حراست شهرداری رودهن معرفی شد .

به گزارش روابط عمومی شهرداری رودهن : مراسم تودیع و معارفه مسئول امورحراست شهرداری رودهن باحضور مسئولین در محل دفتر شهرداربرگزار شد .

در این مراسم محمد قدیری مسئول سابق حراست شهرداری رودهن تودیع و مجتبی سیری به عنوان رئیس جدید حراست شهرداری رودهن معارفه گردید.

نظر شما !!