تقدیر اعضای شورای اسلامی شهر و کچویی شهردار رودهن از سید حسن سید حسینی عضو جانباز شورای شهر به مناسبت روز جانباز و سرگرد مجیدی فرمانده سپاه رودهن به مناسبت روز پاسدار

نظر شما !!