تقدیر از زحمات کارگر خدمات شهری

تقدير از زحمات كارگر حوزه خدمات شهري شهرداري رودهن توسط نماينده چندين بلوك در مسكن مهر به منظور پاكسازي معابر

نظر شما !!