تعویض صندلی ها ی فرسوده پارک سردار جنگل

تعویض صندلی های فرسوده جنب پارك سردار جنگل (آبنماي شهر رودهن) توسط واحد زیبا سازی شهرداری رودهن صورت گرفت.
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر رودهن : گراوند مسئول زیباسازی شهرداری رودهن گفت: در مجهز سازی فضای سبز و مکان های عمومی شهر برای شهروندان ابتدایی ترین روش برای ایجاد آرامش وراحتی در پارکها ، صندلی و نیمکتهای پارکی مناسب میباشد و طرز قرار گرفتن آنها باید به نحوی باشد که دسترسی به آنها آسان و راحت بوده و در سر تا سر پارک قابل استفاده و تعداد کافی باشد .
گراوند عنوان کرد : این نیمکت ها بصورت جدید و بدون پایه و در سکوها و کناره های دیواره های پارک جانمایی شده اند که در عین سادگی سیمای ظاهری زیبا به پارک می بخشد .

نظر شما !!