تعمير و باسازي ماشين آلات شهرداري رودهن

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر و شهرداري رودهن: اصلاني مسول موتوري شهرداري از بازسازي و تعمير باگت دستگاه چند منظوره بابكت  و نيسان بالابر توسط پرسنل زحمت كش واحد نقليه شهرداري رودهن بدون صرف هزينه خبر داد.

  

نظر شما !!