تعمير و بازسازي پل هاي فلزي سطح شهر رودهن

به گزارش روابط عمومي شهرداري رودهن: با توجه به شكسته شدن و فرسودگي برخي پل هاي فلزي سطح شهر و لزوم ساماندهي معابر و به منظور ارتقاء كيفيت تردد و پيشگيري از به وجود آمدن اختلال در رفت و آمد وسايل نقليه تعمير و بازسازي پل هاي فلزي در دستور كار شهرداري رودهن قرا گرفته است.

نظر شما !!