تعرفه درآمد(ضوابط اجرایی ارزش محله ای املاک سال ۱۳۹۶)

برای دانلود از لینک زیر استفاده نمایید

تعرفه درآمد(ضوابط اجرایی ارزش محله ای املاک سال ۱۳۹۶ )

نظر شما !!