تشکیل اولین جلسه کمیته اصناف شهرداری رودهن

اولين جلسه كميته اصناف شهرداري رودهن به منظور ساماندهي كيوسك هاي مطبوعاتي و جمع آوري سد معبر شهر با حضور خسروي عضو شوراي شهر و ديگر مسئولين شهرداري رودهن در محل دفتر شهردار برگزار گرديد.

نظر شما !!