تشکر و قدردانی اعضای شورا از پزشکان و پرستاران

رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر رودهن طی پیامی از پزشکان و پرستاران تشکر و قدردانی نمودند .
این روزها کشور ، درگیر ویروس سمج کروناست و اگر وضعیت موجود را به جنگی تمام عیار تشبیه نماییم ، سربازان و فرماندهانی که در خط مقدم این جبهه فداکارانه در حال دفاع هستند ، پرستاران و پزشکان متولیان نظام سلامت اند، سفید پوشان دلسوزی که جان نازنینشان را کف دست گرفته و به رغم کمبود امکانات و تجهیزات از هیچ کوششی برای نجات جان هموطنان خود فرو گذار نیستند .
در اینجا از همه پرستاران ، پزشکان و پرسنل در مانی کشور علی الخصوص مراکز درمانی بخش رودهن تشکر و قدردانی می نماییم .

نظر شما !!