تسطیح و آماده سازی جهت نصب تندیس

تسطيح و آماده سازي تپه نور الشهدا واقع در بلوار مطهري به منظور نصب تنديس سردار شهيدقاسم سليماني توسط واحد عمران شهرداری

نظر شما !!