تداوم گند زدایی و ضد عفونی سطح شهر توسط شهرداری

حنیفی معاونت خدمات شهری : تداوم گند زدایی و ضد عفونی سطح شهر به همت واحد خدمات شهری شهرداری رودهن
حنیفی در ادامه افزود :ضد عفونی سطح شهر و مناطق همجوار تا اعلام نهایی ریشه کنی ویروس منحوس کرونا به طور مستمر و بدون وقفه در جریان خواهد بود و رسالت اصلی ستاد پیشگیری علاوه بر افزایش آگاهی در راستای مراحل و نحوه مقابله با این ویروس ، حفظ امنیت شهروندان است .

نظر شما !!