تخلیه و پمپاژ آب گرفتگی

تخلیه و پمپاژ آب گرفتگی انتهای مهر ۵ مسکن مهر رودهن توسط اکیپ آتش نشانی شهرداری رودهن با پیگیری شورای محله اسلامی مسکن رودهن

نظر شما !!