تحویل سایت مسکن مهر (مهرآباد) رودهن به شهرداری

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری رودهن:جلسه برگزاری مقدماتی تکمیل و تحویل سایت مسکن مهر مهرآباد رودهن به شهرداری با حضور مسولین بنیاد مسکن و شهرسازی استان تهران و ریاست بنیاد مسکن شهرستان دماوند و دیگر مسولین در دفتر شهردار برگزار گردید و مقرر شد کلیه خدمات شهری مورد نیاز سایت اعم از صدور پایانکار،ایجاد ونگهداری فضای سبز، احداث آتش نشانی و جمع آوری زباله توسط شهرداری رودهن جهت پروژه مسکن مهر انجام گردد.

نظر شما !!