تجلیل شورا از شهردار رودهن

به مناسبت روز شهرداري ها و دهياري ها صورت گرفت:
تجليل اعضاي شوراي اسلامي شهر رودهن از مهندس كچويي شهردار

 

نظر شما !!