تجلیل بابایی سرپرست شهرداری  از کتابداران به مناسبت روز کتابدار و کتابخوانی

تجليل #بابايي سرپرست شهرداري از كتابداران مركز مطالعات و تحقيقات شهرداري رودهن

?به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر و شهرداري رودهن:به مناسبت گراميداشت هفته كتاب و كتابخواني #بابايي سرپرست شهرداري با حضور در محل كتابخانه شهرداري ضمن تبريك اين هفته از زحمات و تلاش هاي كتابداران با اهدا لوح، تقدير به عمل آورد.

نظر شما !!