تجليل موسوی_منش شهردار از كتابداران مركز مطالعات و تحقيقات شهرداري رودهن

🔹به گزارش روابط عمومي شهرداري رودهن:به مناسبت گراميداشت هفته كتاب و كتابخواني موسوي منش شهردار با حضور در محل كتابخانه شهرداري ضمن تبريك اين هفته از زحمات و تلاش هاي كتابداران با اهدا لوح ،تقدير به عمل آورد.

نظر شما !!