به منظور استقبال از بهار صورت گرفت

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری رودهن : گراوندی سرپرست زیبا سازی شهرداری از اجرای عملیات رنگ آمیزی جداول سطح شهر خبر داد و عنوان نمود:

عملیات رنگ آمیزی جدول سطح شهر به منظور ارتقاء کیفیت نما و منظر شهری و جلوه دادن به محیط شهری در آستانه سال نوانجام شده است .

وی همچنین اظهار کرد : با توجه به ایجاد چهره متناسب با شهر نشینی ، تزیینات شهری و حفظ زیبایی و مبلمان شهری و با در نظر گرفتن نیاز شهروندان به شادابی و ایجاد تنوع در سطح شهر زیبا سازی و رنگ آمیزی جداول در خیابان های اصلی سطح شهر اجرا شد تا در آستانه فرا رسیدن بهار و فضای شهری با جلوه زیبا تری به نمایش گذاشته شود .

همچنین در راستای زیبا سازی هر چه بیشتر سطح شهر ، طرح های متعدد دیگری همچون نقاشی دیوارهای پارک آبشار – نصب پرچم – ریسه بندی – آذین بندی و روشنایی انجام گرفته است .

نظر شما !!