به مناسب هفته جهاني معلولين صورت گرفت

بازديد مسولان بخش رودهن از مركز توانبخشي فرشتگان
در اين بازديد بخشدار- ريس شوراي اسلامي شهر – دكتر كچويي شهردار رودهن و ديگر مسولين حضور داشتند.

نظر شما !!