به مناسبت هفته منابع طبيعي و روز درخت كاري صورت گرفت

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر و شهرداري رودهن: به مناسبت هفته منابع طبيعي و روز درخت كاري تعداد ٢٠٠٠ اصله نهال رايگان توسط واحد فضاي سبز شهرداي رودهن  بين شهروندان توزيع شد.

نظر شما !!