به مناسبت استقبال از بهار صورت گرفت

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر و شهرداري رودهن: مهندس تقوي مسول فضاي سبز شهرداري از تهيه و خريد سبد هاي گل در سطح شهر خبر داد وافزود : كاشت و جانمايي سبد گل جنب پمپ بنزين توسط فضاي سبز آغاز شده و در روزهاي آتي هم در ساير نقاط شهر رودهن انجام خواهد گرفت.

نظر شما !!