بهنام بابایی به عنوان سرپرست شهرداری رودهن انتخاب شد

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر و شهرداري رودهن:مراسم معارفه بهنام_بابايي با حضور اعضاي شوراي اسلامي شهر و ديگر مسئولين واحدهاي مختلف شهرداري رودهن در محل دفتر شهردار برگزار و با حكم اكثريت آراي اعضاي شوراي شهر و پس از استعفاي حكمت_اميري به عنوان سرپرست شهرداري رودهن منصوب گرديد.
بابايي يكي از باسابقه ترين پرسنل شهرداري رودهن مي باشد كه پيش از اين نيز در سمت هاي قائم مقام شهردار،رئيس هيئت مديره و مدير عامل سازمان حمل و نقل عمومي،مسئول امور اداري و كارگزيني،مسئول درآمد و عضو كميسيون سرمايه گذاري شهرداري رودهن را در رزومه كاري خود به همراه دارد.

نظر شما !!