برگزاری کلاس آموزشی شوراها

برگزاری کلاس آموزشی شوراهای اسلامی شهر دماوند – رودهن و آبعلی با حضور معاونت امور شوراهای استانداری تهران در دفتر شورای اسلامی شهر رودهن برگزار گردید .

نظر شما !!