برگزاری کلاسهای امداد و نجات

برگزاری کلاس های امداد و نجات وحوادث چاه با حضور پرسنل آتش نشانی شهرداری رودهن

نظر شما !!