برگزاری کارگاه آموزشی (زندگی خانواده)

برگزاری کارگاه آموزشی (زندگی خانواده) به همت روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری رودهن در سالن مرکز مطالعات و تحقیقات شهرداری رودهن انجام شد.

نظر شما !!