برگزاری نشست امور هماهنگی شهری شهرستان دماوند در شهر رودهن

نشست امور هماهنگی شهری شهرستان دماوند با حضور شهرداران و اعضای شوراهای اسلامی شهرهای این شهرستان در محل شورای اسلامی شهر رودهن برگزار شد .
فرماندار شهرستان دماوند در این نشست بر تقویت هماهنگی درون شهرستانی ، نظارت قانونی بر امور اجرایی و رعایت قوانین و مقررات در شوراها و شهرداری تاکید کرد .
مجید صفری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ایام انتخابات ، خواستار قانونمداری و اصل بی طرفی از سوی اعضای شوراهای اسلامی و شهرداران شهرستان دماوند شد .

نظر شما !!