برگزاری مانور آسیب دیدگی شبکه گاز بر اثر سیل در رودهن

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری رودهن : مانور آسیب دیدگی خطوط انتقال گاز و سیل زیر نظر کمیته بحران شهرداری رودهن و با مشارکت ادارات خدمات رسان با محوریت اداره گاز رودهن صبح امروز در خیابان مدرس و براساس جدول زمان بندی شده اجرا گردید .
هدف از اجرای این مانور بیشتر ارزیابی میزان آمادگی گروه های امداد رسانی ، ارزیابی امکانات و تجهیزات موجود ، افزایش توان اجرایی و سطح آمادگی نیروهای امدادی در مقابله با حوادث ، نحوه و چگونگی استفاده از تجهیزات ایمنی و شناسایی نقاط ضعف و قوت نیروها بود .

نظر شما !!