برگزاری جلسه

جلسه شورای فرماندهی حوزه بسیج ادارات و کارمندان شهرستان دماوند به همت پایگاه بسیج شهید همدانی شهرداری رودهن در سالن مطالعات و تحقیقات شهرداری رودهن برگزار شد .

نظر شما !!