برگزاری جلسه ستاد تسهیلات نوروزی و پیشگیری از کرونا

برگزاری جلسه ستاد تسهیلات نوروزی شهرداری رودهن و بررسی راهکارهای مقابله و پیشگیری از ویروس کرونا در دفتر شهردار رودهن برگزار گردید .
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری رودهن : این جلسه با حضور حسینی عضو شورای اسلامی شهر رسولی سرپرست شهرداری و دیگر مدیران و مسئولین واحدهای شهرداری رودهن به منظور برنامه ریزی و اقدامات لازم جهت آماده سازی شهر و فراهم نمودن امکانات خدماتی و رفاهی برای استقبال از مسافران نوروزی تشکیل شد .

نظر شما !!