برگزاری جلسه ستاد بحران

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری رودهن :

جلسه ستاد بحران شهرداری راس ساعت ۹ صبح مورخ ۱۶/۴/۹۷ با حضور بخشدار – رئیس شورا و شهردار – نماینده استانداری ، فرمانداری – بازرسی –  فرمانداری – نماینده سپاه دماوند – برق – مسئول درمانگاه حضرت محمد (ص) – هلال احمر – مخابرات  – مسئول خدمات شهری  – رئیس سازمان آب و سایر مسئولین به منظور بررسی مشکلات و رفع نواقص در دفتر شورای اسلامی شهر برگزار گردید .

نظر شما !!